خشونت و عصبانیت سگ

خشونت و عصبانیت سگ از جدی ترین و متداول ترین مشکلات رفتاری سگ است که گاها صاحبان سگ مربی های تربیتی برای رفع این موضوع فراهم می کنند.

برای رفع این موضوع در ابتدای امر باید دلیل این رفتار را پیدا کنید و فرایند ریشه یابی را انجام دهید.

خشونت و پرخاشگری سگ چیست؟

به طور کلی خشونت و عصبانیت سگ از تهدید و هشدار شروع شده و به حمله و به جنگ منجر می شود.

خشونت و پرخاشگری چه زمانی بروز داده می شود؟

معمولا در بین سگ های آزاد زمانی که حیوان دیگری به قلمروی سگ نزدیک شود

باعث خشونت او شده و پرخاشگری می کند.

در بین سگ های خانگی و نگهبان به هیچ عنوان خشونت و پرخاشگری قابل قبول نمی باشد

و اگر خشونتی دیده شود بیان کننده ی مشکل آموزش و تربیت اوست.

خشونت و عصبانیت سگ | مجله دیجی پت

علائم پرخاشگری در سگ ها

1- غرش کردن به همراه نشان دادن دندان ها به سمت افراد
2- به نوعی پارس کردن خشن و تهدید آمیز نشانه ی عصبی بودن سگ است.
3- حمله و فشار دادن قسمتی از بدن فرد بدون چنگ زدن
4- غرولند کردن با خود
5- نشان دادن دندان هایش به افراد مختلف
6- سگ های پرخاشگر ثابت و بی حرکت می مانند.
7- جهش برنامه ریزی شده به سمت فرد بدون هیچ تماسی
8- گاز گرفتن و پاره کردن یا کبود کردن پوست

دلایل پرخاشگری در سگ ها

پرخاشگری و عصبی بودن سگ ها هزاران دلیل دارد که چند مورد آن را در مجله حیوانات بررسی می کنیم.

قلمرو طلبی
یکی از حس های سگ که به صورت ارثی از سگ و گرگ ها به ارث رسیده است قلمرو طلبی می باشد

و اگر کسی به قلمرو سگ نزدیک شود او به شدت عصبانی می شود.

دفاع
سگ برای دفاع از خود و خانواده ی خود و همچنین صاحبش خشونت نشان داده و دفاع می کند.

مالکیت
مالکیت از حس های قوی سگ است و اگر کسی به داشته هایش مانند اسباب بازی، غذا، رخت خواب و … نظر کند باعث خشم او می شود.

ترس
سگ ها هنگام مواجه با افراد غریبه میترسند و به جای واکنش ترس عصبانیتشان را بروز می دهند.

این عصبانیت ناشی از ترس معمولا منجر به گاز گرفتن می شود.

ناامیدی
وقتی سگی را از انجام کاری منع می کنید و ناامید می شود ممکن است رفتاری همراه با خشونت از او ببینید.

درد
بعضی از سگ ها همراه با حس درد خشونت هم نشان می دهند.

جنسیت
تلاش بر سر رسیدن به جنس مخالف در بیشتر حیوانات با خشونت همراه است.