آموزش فرمان نگاه کن به سگ

آموزش فرمان نگاه کن به سگ به منظور جلب توجه سگ و برای سپردن حواس او به صاحبش انجام می گیرد.

این فرمان در موارد زیادی مانند سگ های نجات و سگ های مسابقه و همچنین برای به کنترل درآوردن سگ ها کاربرد خواهد داشت. با مجله حیوانات خانگی دیجی پت همراه باشید.

آموزش فرمان ببین به سگ
آموزش فرمان ببین به سگ

شروع آموزش

این فرمان می تواند با استفاده از کلماتی مانند “نگاه کن” و “ببین” انجام گیرد.

در مرحله اولیه برای شروع کار باید مکان آموزش ساکت باشد.

برای این کار به کلیکر و یک خوراکی برای پاداش سگ احتیاج پیدا خواهید کرد.

با انگشت اشاره دست چپ، به چشم خود اشاره کنید و در دست راست کلیکر را قرار دهید.

کلیکر را به صورت خود نزدیک کنید.

نام سگ را صدا بزنید، فرمان “نگاه کن” را بگویید و دکمه کلیکر را فشار دهید تا توجه سگ به شما جلب شود.

پس از اینکه به شما نگاه کرد، فوراً پاداشی را که آماده کرده اید به سگ خود بدهید.

در آموزش فرمان نگاه کن به سگ استفاده از کلیکر اجباری نیست اما می تواند روند آموزش را تسریع ببخشد.

در مرحله اول باید آموزش در مکانی آرام باشد و پس از آنکه موفق شدید این فرمان را به سگ خود آموزش دهید،

او را به مکان های شلوغ تر ببرید و آموزش ها را تکرار کنید.

حالت های یادگیری فرمان در مراحل بعدی باید متفاوت باشد.

در حالی که سگ شما دراز کشیده است، در حالی که در حالت نشسته قرار گرفته است و در حالی که در حال راه رفتن و یا دویدن است،

این آموزش را تکرار کنید.

آموزش فرمان ببین به سگ
آموزش فرمان ببین به سگ

صبور باشید!

در اجرای آموزش فرمان نگاه کن به سگ صبور باشید. آموزش سگ ها باید به دفعات انجام شود تا

نتیجه مطلوب تری داشته باشد.

اگر در حین آموزش نتوانستید توجه سگ را به خود جلب کنید، خوراکی که به عنوان پاداش در نظر گرفته اید،

به بینی سگ خود نزدیک کنید، سپس آن را در کنار چشم خود قرار دهید،

در این حالت نظر سگ جلب می شود و به چشم شما نگاه خواهد کرد.

پس از آن خوراکی را به سگ خود بدهید و نشان دهید که کار او درست بوده است.

آموزش این فرمان را می توانید با استفاده از کلمات انگلیسی و یا فارسی به سگ خود یاد دهید.