رفتارشناسی سگ

تمام رفتارهای سگ ها قابل شناسایی و علت یابی هستند. برای داشتن زندگی آرام در کنار سگ بهتر است مطالب و مقالات رفتارشناسی سگ را در مجله حیوانات مطالعه کنید و سعی کنید رفتارهای بد او برطرف شود.

تنفس بد

تنفس بد از موارد شایع در سگ هاست که علل مختلفی دارد و برای پیدا کردن این مشکلات باید به دامپزشک مراجعه کنید.

بوی بد تنفس ممکن است به دلایل زیر باشد.

رفتارشناسی سگ | مجله دیجی پت

مشکلات کلیوی
اگر بوی دهان سگ شما مانند ادرار بود نشانه ی مشکل کلویست و برای رفع آن باید به دامپزشک مراجعه کنید.

مشکلات دهات و دندان
اگر بوی پوسیدگی دندان یا بوی غذاهای مانده از دهان سگ حس کردید، مشکل سگ خراب شدگی دندان هاست.

مشکلات دیابتی
اگر بوی شیرینی از دهان سگ حس شد نشانه ی مشکل دیابت است.

گاز گرفتن

علت اصلی گاز گرفتن سگ باید مشخص شود. معمولا سگ های جوان و توله سگ ها هنگام بازی گاز می گیرند،

اگر گاز گرفتن او از اضطراب و استرس و ترس نباشد موضوع عادی است

اما در غیر این صورت باید با رفتارشناس سگ مشورت کرد.

چرخیدن به دور خود

این رفتار دلایل مختلفی دارد که چند مورد آن را بیان می کنیم. دلایل ناشی از این رفتار ممکن است

به خاطر مشکل بهداشتی، عفونت گوش، سندرم وستیبولار ایدیوپاتیک و غیره باشد،

که شما حتما با دیدن این رفتار باید به دامپزشک مراجعه کنید.

خوردن مدفوع

این رفتار دلایل مختلفی دارد با رفتارشناسی سگ به این نتیجه می رسیم که در بین همه سه دلیل شایع دارد و شامل:

1- تقلید 2- نا امیدی 3- کنجکاوی می شود.

رفتارشناسی سگ | مجله دیجی پت
رفتارشناسی سگ

تقلید
با به دنیا آمدن توله سگ ها، سگ ماده توله ها را لیس زده و تمیز می کند و این کار ممکن است

در ذهن توله سگ تاثیر بگذارد و اون این کار را با خوردن مدفوع خود تکرار کند.

ناامیدی
سگی که امید به زندگی نداشته باشد ممکن است این کار برای جلب توجه از او

کنجکاوی
کنجکاوی زیاد برای کشف بوی مدفوع و ادرار یکی از دلایل خوردن آن هاست.

خمیازه کشیدن

خمیازه کشیدن در سگ ها نشانه ی خسته بودن آن ها نیست و معمولا نشانه ی اضطراب و خشم آن هاست

و اگر کنار فردی ناشناس دائم خمیازه می کشد بهتر است به سرعت او را به سگ نزدیک نکنید.

رفتارشناسی سگ

نفس نفس زدن

معمولا سگ ها گرمای بدن خود را از راه دهان خارج می کنند. سگ هایی که دائم در حال نفس نفس زدن هستند

احتمالا خیلی گرمشان است و اگر گرمای خارج کرده از دهان آن ها عادی نباشد باید به دامپزشک مراجعه کنید.