ابزارهای مناسب تربیت سگ

استفاده از ابزارهای مناسب تربیت سگ در طول فرآیند آموزش به شما کمک بسزایی می کند. با کمک ابزارهای بیان شده در مجله دیجی پت، به مربی چندان نیازی ندارید و خودتان می توانید با تمرین، استمرار و کمی حوصله آموزش های لازم را به سگ دهید.

غذای مورد علاقه سگ

غذای سگ یک عامل انگیزه قوی برای تشویق و انجام رفتارهای درست سگ می باشد.
حتما از غذایی که سگ دوست دارد استفاده کنید.

انواع قلاده و پوزه بند سگ

استفاده از مدل های متنوع قلاده بستگی به نژاد، آرام بودن یا وحشی بودن سگ دارد.

گردن بند و پوزه بند متصل به هم:

این مدل انواع مختلفی دارد که با کشیدن بند متصل به دهنه( پوزه بند) سگ به سمت شما می آید.
البته نباید بند آن را زیاد بکشید، چون فشار زیاد باعث زخم شدن گردن سگ می شود.

قلاده شوک:

این قلاده از جنس زنجیر یا تسمه است. هنگامی که سگ رفتار اشتباهی انجام می دهد با کشیدن و تنگ نمودن آن،
نباید ها را به او آموزش می دهید.

قلاده خاردار:

استفاده از این قلاده به تجربه نیاز دارد و باید توسط مربی استفاده شود،
زیرا دارای خارهایی به سمت داخل است که به گردن سگ فشار می آورد.

قلاده های الکتریکی:

این مدل قابلیت کنترل از راه دور را دارد و با اعمال ولتاژ ضعیف باعث لرزش سگ می شود.
بسیاری این مدل را غیر انسانی می دانند و کاربرد آن تنها برای آموزش سگ های بسیار وحشی آن هم توسط مربی می باشد.

اسباب بازی توپ سگ
اسباب بازی توپ سگ

اسباب بازی توپ سگ

استفاده از اسباب بازی سگ علاوه بر سرگرمی در آموزش آن نیز موثر است.
آنچه که لازم است بدانید اینکه مدل اسباب بازی که برای آموزش انتخاب می کنید،
تنها در تمرینات استفاده شود و همیشه در دسترس سگ نباشد.

کلیکر از ابزارهای تربیت سگ

کلیکر برای تربیت سگ های آرام استفاده می شود.
هر زمان که سگ آموزش را به درستی انجام داد،
با فشار دکمه صدای کلیک شنیده می شود و سگ متوجه انجام رفتار درست و دریافت غذا می شود،
بنابراین فرامین را سریع تر یاد می گیرد.

لباس حفاظت و تاگ

لباس حفاظت شامل پیراهن و شلوار است و از الیاف مقاوم در برابر گاز گرفتن سگ درست شده است.
تاگ تنها برای محافظت از دست مربی می باشد.